Van Berlo B.V. Van Berlo B.V.
Duurzaamheid

Duurzaamheid


01
Maatschappelijk verantwoord ondernemenMVO en duurzaamheid

Bij Van Berlo vinden we het belangrijk om bij te dragen aan een betere wereld.

Daarom volgen we de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit zijn de zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De doelen vormen een mondiaal kompas voor uitdagingen, zoals armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.02
Sustainable Development GoalsDe 4 SDG’s waarop Van Berlo zich focust

Goede gezondheid en welzijn  
Van Berlo vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich ontwikkelt in een veilige en prettige werkomgeving. Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn daarom belangrijke speerpunten, evenals een persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarmee streven we naar goed werkgeverschap en een evenwichtige samenwerking met medewerkers.

Industrie, innovatie en infrastructuur
Dankzij ons innovatieve vermogen zijn we koploper in onze markt. We kijken continu naar mogelijkheden om onze vloeroplossingen en processen te innoveren. Van het optimaliseren van constructies, zodat er minder materiaalverbruik nodig is, tot het ontwikkelen van nieuwe uitvoeringsmethodieken, materieel en software. Onderzoek, strategische partners en big data spelen hierin een essentiële rol.

Verantwoorde consumptie en productie
We dringen afval, verspilling en vervuiling terug. Zowel tijdens onze algemene bedrijfsvoering als bij de bouwprojecten. Daarnaast focussen we op het scheiden van afval en hergebruiken we bouwmaterialen. Zo passen we betonpuin toe als circulaire grondstof in nieuwe palen, funderingen en vloeren. Het is onze ambitie om vloeren aan het einde van de levensduur terug te nemen en het materiaal circulair in te zetten.

Klimaatactie en duurzame energie
Van Berlo draagt bij aan een beter klimaat en milieu, bijvoorbeeld door het terugdringen van CO2-uitstoot en door onze ambitie voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2050. Op dit moment wekken we zelf energie op met zonnepanelen, gebruiken we alternatieve diesel en elektrisch vervoer en werken onze kantoormedewerkers hybride. Bovendien gebruiken we zo veel als mogelijk lokale leveranciers en verlagen we de CO2-impact van ons beton.03
UpdatesMVO-updates bij Van Berlo

Milieustraat (dec 2023)
Onlangs hebben we onze eigen milieustraat ontwikkeld. Hierdoor besparen we op afvalkosten en scheiden we afval om het te recyclen.

Inzet elektrische afwerkmachines (okt 2023)
Onze gloednieuwe elektrische afwerkmachines produceren geen lawaai en CO2. Daardoor kunnen 24/7 duurzaam doorbouwen.

Plaatsing zonnepanelen (juli 2023)
In 2023 zijn er 116 zonnepanelen geplaatst op ons kantoor. Dit is de eerste stap van de verduurzaming van ons kantoorpand. Deze zal in 2024 in zijn geheel gerevitaliseerd worden.

Partnerovereenkomst met New Horizon (april 2023)
Van Berlo heeft de aflopen jaren met New Horizon Material Balance uitgebreid onderzoek gedaan naar het toepassen van circulair beton in bedrijfsvloeren. Ook hebben we een partnerovereenkomst getekend en afgesproken dat we een CO2-reductie in de nieuwbouw in een stroomversnelling brengen.

Realisatie van eerste betonvloer met circulaire grondstoffen (jan 2023)